top of page

АДВОКАТСКА КАНТОРА "БЕРГАЛИО"

Кантората е специализирана в областта на наказателното и административно-наказателното право, оказва помощ на физически и юридически лица във всеки етап и ниво на наказателното производство. 

 

Тясната специализация на кантората е в областта на икономическите, финансовите и данъчните престъпления, т.нар. престъпления на белите якички като банкрут, присвояване на активи, измама, инсайдър трейдинг, корупция, различни данъчни престъпления, пране на пари,  корупция, престъпления в областта на стоителството, околната среда, екологията, митническия режим, спорта. 

 

Обикновено, в непосредствена близост до света на бизнеса и дружествените отношения са и престъпленията, свързани с професионалната отговорност. Все по-често се наблюдават специалисти в различни области (като лекари, архитекти, счетоводители и др.) с повдигнати обвинения за извършени по непредпазливост или дори умишлени престъпления във връзка с изпълнение на професионалните си задължения.

 

Освен с престъпления от света на бизнеса, кантората представлява и лица във връзка с извършени престъпления против личността, против децата, семейството и брака, против половата неприкосновеност, престъпления против собствеността, доброто име и др. 

 

За съжаление, централна тема сред българските клиенти на кантората са пътните инциденти и сигурността на работното място. Кантората представлява и консултира пострадали лица в цяла Италия, води преговорите със застрахователните дружества и разполага със значителен опит в постигането на максимални обезщетения за клиентите си. 

ЕЗИЦИ

Освен италиански, работни езици в кантората са български, английски и немски. 

Българските клиенти на кантората биват обслужвани директно на български език, което е възможно благодарение на адв. Галина Андреева, част от екипа на кантората. Така се гарантира най-голяма ефективност и качество на обслужването, като се избягват недоразумения и грешки, породени от нуждата от преводи, недостатъчно владеене на езика и културни различия.

Рафаеле Бергалио

 Адв. Бергалио е специалист по наказателно право с над двадесет годишен опит и отлична репутация в професионалните среди, а също така и сред клиентите си, които варират от мултинационални концерни до обикновени граждани, търсещи защита на правата си.

 

Автор е на редица публикации, свързани със сигурността на работното място и наказателната отговорност на работодателя, както и наказателно-правната отговорност на специалисти от различни области като инженери, архитекти и др.

 

Редовен лектор е на курсове, организирани от Ордена на Инженерите в Милано, Ордена на Архитектите и други професионални организации, както и в Политехническия Университет в Милано.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

  • Наказателна камара Милано

  • Орден на адвокатите (адвокатска колегия), Милано

  • ДАВ Италия

  • ДАХ (Асоциация на европейските адвокати)

  • Италианско-немска търговска камара

Arco della Pace, Milan

   КАНТОРА БЕРГАЛИО
     АДВОКАТИ С БЪЛГАРСКИ В ИТАЛИЯ 

bottom of page